Kontakti

Numrat kontaktues

Director: +383 45 111 007
General Manger: +383 45 506 863
Event Manager: +383 45 610 413

Email Adresa

Adresa Ynë

Magj. Gjilan-Bujanoc
Gjilan 60000

Na shkruani, se si mund te
ju ndihmojme

Loading